Usługi B2C

Klientami naszej firmy są osoby potrzebujące pomocy logopedycznej, ale też logopedzi, którzy szukają nowatorskich form rozwoju zawodowego.

Usługi terapeutyczne adresujemy do rodziców, dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Diagnoza, terapia i szeroko pojęta profilaktyka logopedyczna to jeden z obszarów naszego działania.

Jako firma pomagamy również innym logopedom w świadomym rozwoju zawodowym. W pracy logopedy konieczne jest ciągłe podnoszenie zawodowych kwalifikacji. W tym zakresie oferujemy szereg szkoleń odbywających się na zasadach e-learningu. Proponowane przez nas formy samokształcenia ukierunkowane są przede wszystkim na rozwój umiejętności personalnych potrzebnych w pracy logopedy. Do nich należą: organizacja, umiejętność współpracy, wysoka wrażliwość interpersonalna. Zobacz, jak możemy Ci pomóc w rozwoju zawodowym.